ISERIT - nittartagaq ilinnut tunngasunik imalik

TELE-POST-imi Internetimik atuisuusutut ilinnut tunngasumik nittartagaliornissamut ISERIT periarfissaraat.

TELE-POST-ip iserit.greennet.gl-ip ataani 10 MB-it atugassiissutigaitassalu nittartakkat imatut ateqalissaaq:

http://iserit.greennet.gl/atuisup aqqa

10 MB-it sinnerlugit pisariaqartitsisimaguit, taava Small webhotel-itsinnut (20 MB) aamma Webhotel-itsinnut (100 MB) innersuutissavatsigittamarmik akilerneqartussaapput aammalu illit nammineq atsiininnik pisariaqartitsillutik (domænenavn)Tamanna pillugu annertunerusumik www.tele.gl-ip ataani Internet-imi atuarit.

Namminerisamik nittartagaq namminermut tunngasuinnarnut atoqqusaavoq, namminerisamillu nittartagaq niuernermut inuussutissarsiornermullu, soorlu nioqqutissanik tuniniaanermut, taamatullu tunisassianik aamma/imaluunniit suliffeqarfimmik ussassaaruteqarnermut atorneqarnissaa inerteqqutaavoq.

ISERIT-mi ilinnut tunngasunik imalimmik nittartagaliavit suliarinissaa, immiunneqarnissaa nutarterneqarnissaalu illit nammineq isumagisussaavat. Nittartakkap imai FTP-programmi Internetimi nanisinnaasat aqqutigalugu ISERIT-mut nuunneqartarput. www.tele.gl-imi Internetip ataani ISERIT pillugu paasissutissat allat takusinnaavatit.

Iserit-p ataani ilinnut tunngasumik nittartagartaarnissat kissaatigigukku uunga mailissaatit:
iserit@greennet.gl imaluunniit


TELEp Atuisunut sullissivianut tlf.:
80 80 80-imut sianersinnaallutit

ISERIT - din personlige hjemmeside

ISERIT er din mulighed for at udgive en personlig hjemmeside, når du har et privat Internet-abonnement hos TELE-POST.

TELE-POST stiller 10 MB til rådighed under iserit.greennet.gl-domænet, dvs. din hjemmeside kommer til at hedde:

http://iserit.greennet.gl/brugernavn

Har du brug for mere end 10 MB henviser vi til vores Small webhotel (20 MB) og Webhotel (100 MB), for hvilke der skal betales, og som kræver dit eget domænenavn. Læs mere om dette på www.tele.gl under Internet.

En personlig hjemmeside må kun benyttes i privat øjemed, og det er ikke tilladt, at anvende den personlige hjemmeside til kommerciel eller erhvervsmæssig brug, fx. handel med varer, reklamer for produkter og/eller virksomheder.

Som bruger står du selv for at udarbejde, indlæse og opdatere din personlige hjemmeside på ISERIT. Hjemmesidens indhold overføres til ISERIT via et FTP-program, som du kan finde på Internettet. Du kan finde yderligere oplysninger om ISERIT på www.tele.gl under Internet.

Ønsker du en privat hjemmeside på iserit-domænet skal du sende en mail til: iserit@greennet.gl eller ringe til

TELEs KundeService på tlf.: 80 80 80